prezentacje artystyczne

18 grudnia 2012 r.  – Święto św. Mikołaja w Miejskim Domu Ludowym Mikrorejonu Lewandówka (Lwów).

——————————————————————————————-

25 stycznia 2013 r. – Koncert wokalno-muzyczny „Tylko we Lwowie” w Domu Kultury LSM. W koncercie uczestniczyły zespoły „Lewandowskie Retro” oraz Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej.

tylko-we-lwowie

[Plakat koncertu zawierający zdjęcie uczestników zespołu „Lewandowskie Retro” (po lewej stronie), informację o dacie koncertu (25.02.2013) i godzinie (18:00) oraz zdjęcie Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej po prawiej stronie. Dopisek na zdjęciu: wstęp wolny.]

26 stycznia 2013 r. – „Kwiaty Ukrainy” – koncert zespołów tanecznych w Domie Kultury LSM. Na koncercie wystąpiła grupa taneczna z lwowskiego Pałacu Kultury im. Hnata Chodkiewicza „Kwiaty Ukrainy” oraz zespoły z Lublina: Etezja, Fatum i Shadow.

Kwiaty Ukrainy

[Plakat koncertu przedstawiający zdjęcie uczestniczek zespołu – dziewczynki w ukraińskich strojach ludowych trzymające w rękach poszczególne litery, układające się w nazwę zespołu. Plakat zawiera datę wydarzenia oraz godzinę (17:00).]

27 stycznia 2013 r. – Koncert Karnawałowy w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”. W koncercie uczestniczył zespół „Lewandowskie Retro” z Miejskiego Domu Ludowego Mikrorejonu Lewandówka.

Więcej o zespołach zobacz: Informacja o zespołach na stronie internetowej Domu Kultury LSM.

——————————————————————————————-

 27 stycznia 2013 r. – koncert „Zimowa Baśń” w Pałacu Kultury im. Hnata Chodkiewicza. W wydarzeniu uczestniczył Zespół Tańca „Nadzieja” z Brzeskiego Miejskiego Domu Kultury.

——————————————————————————————-

5 – 9 marca 2013 r. – zespoły z Białorusi z występami w Lublinie:

6 marca 2013 r. – koncert solistów Chóru Chłopięcego „Pieuniki” i Studia Wokalnego „Fantazja” w Szkole Podstawowej Nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

7 marca 2013 r. – koncert solistów Chóru Chłopięcego „Pieuniki”, Studia Wokalnego „Fantazja” oraz Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie” w ramach spotkań z cyklu „Młodzi zdolni” organizowanego przez Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

8 marca 2013 r. – koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu „Fantazja” i Chóru Chłopięcego „Piekunki” (oba zespoły z Brzeskiego Miejskiego Dom Kultury) oraz Zespołu Wokalnego Domu Kultury LSM w Domu Kultury LSM.

8marca

[Plakat wydarzenia w Domu Kultury LSM zawierający zdjęcia zespołów oraz informację o dacie (8 marca) i godzinie (18:00) koncertu.]

——————————————————————————————-

17 marca 2013 r. – koncert w ramach „Maslenicy” oraz koncert dla dzieci zespołu „Fantazja” w Brześciu.

——————————————————————————————-

26 marca 2013 r. – występ grupy cyrkowej „Daugiały” z Pałacu Kultury Federacji Związków Zawodowych Białorusi w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru organizowanego przez Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”. W wydarzeniu wystąpił krakowski teatr „Między Wierszami” oraz lubelska grupa „Arteria”.

——————————————————————————————-

30 marca 2013 r.  – przedstawienie Teatru „Zwierciadło” (Brześć)  z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zorganizowanego przez lwowski Pałac Kultury im. Hnata Chodkiewicza.

——————————————————————————————-

23 kwietnia 2013 r. – występ ludowego zespołu wokalno-tanecznego „Jasoczka” w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”.

25 kwietnia 2013 r. – występ ludowego zespołu wokalno-tanecznego „Jasoczka” w Wiosennym Koncercie Tanecznym w Domie Dzielnicowym SM Czechów w Lublinie.

——————————————————————————————-

27 kwietnia 2013 r. – występ Zespołu Tańca Nowoczesnego „Shadow” z Domu Kultury LSM (Lublin) w ramach koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. Wydarzenie zorganizował Pałac Kultury im. Hnata Chodkiewicza we Lwowie.

——————————————————————————————-

12 maja 2013 r. – koncert zespołu tanecznego „Asorti” z brzeskiego Domu Kultury Kolejarzy w ramach Dnia Matki organizowanego przez Miejski Dom Ludowy Mikrorejonu Lewandówka.

——————————————————————————————-

25 maja 2013 r. – występ zespołu tanecznego Dzielnicowego Domu Kultury „Czechów” (Lublin),  ludowego zespołu wokalno-tanecznego „Jasoczka” z Miejskiego Domu Ludowego Mikrorejonu Lewandówka (Lwów), zespołu „Namysto” z Miejskiego Pałacu Kultury im. Hnata Chotkiewicza (Lwów) w Szkole Średniej nr 25 w Brześciu.

26 maja 2013 r. – występ zespołu tanecznego Dzielnicowego Domu Kultury „Czechów” (Lublin), ludowego zespołu wokalno-tanecznego „Jasoczka” z Miejskiego Domu Ludowego Mikrorejonu Lewandówka (Lwów), zespołu „Namysto” z Miejskiego Pałacu Kultury im. Hnata Chotkiewicza (Lwów) w ramach koncertu zespołów artystycznych w brzeskim Domu Kultury Kolejarzy.

——————————————————————————————-

26 maja 2013 r. – występ zespołu tanecznego Dzielnicowego Domu Kultury „Czechów” (Lublin) w ramach Koncertu Żartów organizowanego przez Miejski Dom Ludowy Mikrorejonu Lewandówka.

——————————————————————————————-

22 czerwca 2013 r. – występ zespołu mażoretek „Victory” z Pałacu Kultury Federacji Związków Zawodowych Białorusi w ramach Wielkiej Gali Tanecznej organizowanej przez Dzielnicowy Dom Kultury „Czechów”. W wydarzeniu wzięły udział m. in. Teatr Tańca „ES” oraz grupa baletowa „Fatum” (oba zespoły z DDK „Czechów”).

——————————————————————————————-

25 czerwca 2013 r. – występ Zespołu Tańca Nowoczesnego „Etezja” z Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (Lublin) w ramach Twórczego wieczoru tanecznego „Nadzieja”. Organizatorem wydarzenia był Brzeski Miejski Dom Kultury.