wizyty studyjne

21 – 27 stycznia 2013 r. – wizyta studyjna przedstawicieli instytucji kultury z Brześcia w Lublinie. Białoruskie instytucje reprezentują: Brzeski Obwodowy Pałac Kultury Federacji Związków Zawodowych Białorusi, Domu Kultury Kolejarzy w Brześciu oraz Miejski Dom Kultury.

media o wizycie: kultura.lublin.eu

——————————————————————————————-

14 – 21 marca 2013 r. – wizyta studyjna przedstawicieli instytucji kultury ze Lwowa w Lublinie. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele Domu Ludowego Dzielnicy Lewandówka (Lwów), Centrum Twórczości Dziecięcej we Lwowie oraz Lwowski Miejski Pałac Kultury im. Hnata Chotkewycza.

media o wizycie: kultura.lublin.eu

——————————————————————————————-

7 – 14 kwietnia 2013 r. – wizyta studyjna lubelskich przedstawicieli kultury w Brześciu

media o wizycie: um.lublin.eu

——————————————————————————————-

7 – 14 kwietnia 2013 r. – wizyta studyjna brzeskich i lubelskich przedstawicieli kultury we Lwowie

 ——————————————————————————————-

25 – 28 maja 2013 r. – wizyta studyjna lwowskich przedstawicieli kultury w Brześciu

 ——————————————————————————————-

23 – 27 czerwca 2013 r. – wizyta studyjna lubelskiego przedstawiciela kultury w Brześciu