Rekomendacje dla współpracy transgranicznej w zakresie edukacji kulturalnej do 2020 roku wraz z projektami pilotażowymi