„Białoruś. Droga do wolności” – wystawa online w Galerii Ratusz

  • 04-22.01.2021
[Zdjęcie z wystawy przedstawiające odważne białoruskie kobiety, biorące udział w protestach ulicznych przeciwko bezprawnym władzom.]

[Zdjęcie z wystawy przedstawiające odważne białoruskie kobiety, biorące udział w protestach ulicznych przeciwko bezprawnym władzom.]

[Zdjęcie z wystawy ukazujące kobietę klęczącą przed funkcjonariuszami podczas zamieszek na Białorusi.]

[Zdjęcie z wystawy ukazujące kobietę klęczącą przed funkcjonariuszami podczas zamieszek na Białorusi.]

„Białoruś. Droga do wolności” to wystawa fotografii dokumentująca walkę Białorusinów o wolne wybory, demokrację i niepodległe państwo. W związku z sytuacją epidemiczną lubelską odsłonę wystawy w Galerii Ratusz można obejrzeć online. Ekspozycja trwa do 22 stycznia.

Ponad pół roku temu obywatele Białorusi zaprotestowali przeciwko odmowie rejestracji niezależnych kandydatów w wyborach prezydenckich. Od ponad czterech miesięcy każdego dnia domagają się uwolnienia więźniów politycznych, zaprzestania używania siły i stosowania tortur względem demonstrantów oraz przeprowadzenia uczciwych wyborów. Codziennie dają wyraz swojej siły i niezłomności. Lublin, podobnie jak inne polskie miasta, solidaryzuje się z Białorusinami w walce o wolność, zaś mieszkańcy Lublina już wielokrotnie udowadniali, jak bliskie są im ideały niepodległego państwa i demokracji. Szanujemy prawo narodu białoruskiego do decydowania o swoim losie oraz solidaryzujemy się z ofiarami represji. Wierzymy, że dzięki odwadze i determinacji obywateli oraz przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej wrócą na Białoruś niezależne media, lepsze warunki życia, demokracja i wolność. Niech żyje Białoruś! Жыве Беларусь! – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. 

„Białoruś. Droga do wolności” pokazuje protesty obywateli Białorusi na ulicach Mińska, Grodna, Witebska, Mohylewa, Brześcia i innych białoruskich miast, ale również demonstracje w Lublinie. Autorzy zdjęć – fotografowie: Iryna Arakhouskaya, Nadia Buzhan, Tacciana Kapitonava i Aliaksandr Vasiukovich, współpracujący z niezależną telewizją „Biełsat” i tygodnikiem „Nasza Niwa”, ryzykując zdrowie i wolność, zabiegali o to, żeby Polska i cała Europa mogły lepiej rozumieć, o co i z kim walczą Białorusini. Poza zdjęciami na wystawie znajduje się kalendarium z najważniejszymi datami z historii współczesnej Białorusi. Szczególny nacisk położono na te momenty i wydarzenia, przez które stopniowo wprowadzano i wzmacniano autorytarny sposób zarządzania państwem.

Ekspozycja zrealizowana z inicjatywy Fundacji „Białoruski Dom” w Warszawie we współpracy z Domem Spotkań z Historią oraz Urzędem Miasta Warszawy prezentowana jest także w innych miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

Zachęcamy do zapoznania się z ekspozycją pt. „Białoruś. Droga do wolności”, która jest załączona na dole artykułu jako plik do pobrania jak równiez do obejrzenia krótkiego filmu z wypowiedziami Prezydentów Miast Polskich dotyczących sytuacji na Białorusi.

wystawa__bialorus._droga_do_wolnosci