Czytanie Czechowicza

  • 15.03.2017, 17:00-19:00
  • Brama Grodzka / Grodzka 21

Czytanie Czechowicza

Zapraszamy na coroczne spotkania w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” upamiętniające urodziny poety Józefa Czechowicza. Urodzony tego dnia, w 1903 roku poeta, swoje życie związał z rodzinnym miastem. Lublinowi poświęcił jeden ze swoich najpiękniejszych utworów – „Poemat o Mieście Lublinie”. Scenariusz urodzin stworzony wspólnie z prof. Władysławem Panasem od lat jest niezmienny. Do czytania „Poematu” zapraszane są wyjątkowe osoby związane z naszym miastem.

Nie zawsze pamiętamy, że „Poemat o mieście Lublinie” został napisany jako słuchowisko radiowe. Ponieważ w tym roku minie 80 lat od pierwszej emisji w Polskim Radiu „Poematu…”, do wspólnego czytania zostali zaproszeni lubelscy radiowcy.

Józef Czechowicz pojawił się na stałe w kręgu działań Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dzięki Władysławowi Panasowi. To z jego inicjatywy 10 września 1999 roku w 60. rocznicę śmierci Czechowicza w Ośrodku została zorganizowana sesja „Czytanie Czechowicza”. Wzięli w niej udział , prezentując swoje teksty: Józef Fert (Czechowicz muzyczny), Paweł Próchniak (O „elegii uśpienia”), Andrzej Tyszczyk (Czechowicz i miasto). To od tej sesji rozpoczęła się przygoda Ośrodka z Czechowiczem.

Dodajmy, że w latach 2001 – 2004 na każdą kolejną rocznicę urodzin Czechowicza ukazywały się w lubelskim dodatku „Gazety Wyborczej” niezwykłe eseje Władysława Panasa pisane specjalnie na tę rocznicę. Tak było aż do jego śmierci w dniu 24 stycznia 2005 roku.

Uczestnicy spotkania otrzymają ręcznie wykonany i numerowany poemat opatrzony miedziorytami autorstwa pracowników Izby Drukarstwa Domu Słów (Roberta Sawy, Sylwii Woźniak, Alicji Magiery, Fryderyka Rudzińskiego).

Źródło: http://teatrnn.pl