Dzień z kulturą romską w Lublinie

  • 25.10.2019
  • Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniu 25 października 2019 r. o godz. 12:00 w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się wydarzenie kulturalno-edukacyjne pt. „Dzień z kulturą romską w Lublinie” realizowane dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Przedsięwzięcie będzie okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami społeczności romskiej i polskiej młodszego i starszego pokolenia, wzmacniania już istniejących więzi oraz poznania tradycji i obyczajów romskich.

Podczas wydarzenia zostanie przedstawiona prezentacja nt. życia i twórczości Bronisławy Wajs („Papuszy”) – słynnej poetki romskiej piszącej w języku romskim, której wiersze były tłumaczone i publikowane przez takich polskich poetów, jak Julian Tuwim oraz Jerzy Ficowski. Zostanie również wygłoszona prelekcja o Bronisławie Wajs – niezwykłej romskiej kobiecie, która była świadkiem najbardziej dramatycznych dla społeczności romskiej wydarzeń ubiegłego stulecia. Prelekcja stanie się okazją do rozmowy nt. tragicznego losu tej społeczności w XX wieku. Dodatkowo dzieci zaprezentują wybrane wiersze poetki. Kolejnym elementem jest pokaz prezentacji multimedialnej pt. „W kręgu kultury romskiej” przygotowanej przez Stowarzyszenie „ROM”, która przybliży kulturę, tradycję i zwyczaje charakterystyczne dla społeczności romskiej. Przedsięwzięcie uświetnią występy zespołów muzycznych „Złoty Tabor” oraz „Bahtałe Roma”, które zaprezentują muzykę, wykorzystującą motywy wywodzące się z tradycji romskich.

Celem wydarzenia jest wzrost integracji społeczności romskiej z nieromską w Lublinie oraz zwiększenie edukacji obywatelskiej i kulturowej uczniów poprzez przedstawienie kultury romskiej.