Festiwal „Konfrontacje Teatralne”

  • 12-19.10.2013
  • Lublin

Konfrontacje_Teatralne

Międzynarodowy Festiwal „Konfrontacje Teatralne” został powołany do życia w roku 1996 przez przedstawicieli lubelskiego środowiska teatralnego związanego wcześniej z ideą „Konfrontacji Młodego Teatru” – Janusza Opryńskiego, Leszka Mądzika, Włodzimierza Staniewskiego i Tomasza Pietrasiewicza. Pierwotnie artyści tworzyli Radę Programową.

Kolejne edycje festiwalu były autorską propozycją Komisarzy Artystycznych. Obecnie program festiwalu tworzony jest przez Janusza Opryńskiego, który od lat konfrontuje ze sobą różne formy i tradycje teatralne. W ramach festiwalu prezentowane są dokonania najciekawszych osobowości teatralnych, które przedstawiają nowy sposobów rozumienia teatru. Od dwóch edycji festiwalu program główny uzupełniony jest o „show case lubelski”, czyli prezentację lubelskiego środowiska teatralnego a od roku także o Maat Festiwal, którego idea koncentruje się wokół środków teatralnych wypływających z ekspresji ciała. „Konfrontacje Teatralne” to także szereg imprez towarzyszących m.in. cykl filmowy „Kino Konfrontacji”, koncerty organizowane pod szyldem „Muzycznych Konfrontacji Nocą”, wystawy w „Galeria Konfrontacji” i cykl spotkań i debat z twórcami.

Od 2010 roku oficjalna nazwa wydarzenia brzmi: Festiwal „Konfrontacje Teatralne”.

Strona festiwalu: konfrontacje.pl