Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”

  • 13-16.06.2013
  • Lublin

Festiwal „Sąsiedzi” jest spotkaniem tradycji teatralnych krajów tworzących region Europy Środkowo -Wschodniej. Jego celem jest popularyzacja działań artystycznych państw sąsiadujących z Polską. Festiwal adresowany jest do szerokiej publiczności w różnym wieku i składa się z trzech nurtów: głównego – spektakle teatralne podejmujące właściwy dla danej edycji festiwalu temat, plenerowego – przedstawienia i duże widowiska uliczne oraz dziecięcego – prezentującego różne formy teatru dla dzieci. Festiwal otwarty jest dla teatrów profesjonalnych, jaki i twórców niezależnych i alternatywnych. Wydarzenia teatralne wzbogacają koncerty, wystawy i spotkania z artystami.

Festiwal Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi „Słodko-Gorzki”

Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” zmienia swoje oblicze. Wszystko ma swój kres, więc i formuła festiwalu się wyczerpała. W tym roku proponuję zatem jej nowy kształt. Zostawiamy to, co najlepsze, to, do czego widza przyzwyczailiśmy, co stało się znakiem rozpoznawczym „Sąsiadów”, ale jednocześnie rozszerzamy ofertę, by nie pozostać w tyle za zmieniającą się rzeczywistością i nie pomijać istotnych problemów współczesnego świata, które mają swój wydźwięk również w teatrze.
Nadal mamy namiot cyrkowy i tam nadal będzie wesoło i… SŁODKO. Ale zaproponujemy też chwilę refleksji nas problemami kulturowymi i społecznymi – pokażemy je boleśnie, czasem wręcz brutalnie, aby móc o tym wspólnie podyskutować. Będzie więc również GORZKO. W tym nurcie pojawią się problemy związane z polskim katolicyzmem, religijnością, uprzedzeniami i stereotypami. Nurt ten będzie nową próba odpowiedzi na pytania postawione u początków idei festiwalu – pytania o wielokulturowe współistnienie, artystyczną redefinicję tożsamości narodowej, o szeroko rozumiane zjawisko sąsiedztwa.

Dyrektor Festiwalu Witold Mazurkiewicz