Foroom

  • 17-19.11.2020

W dniach 17-19 listopada Instytut Adama Mickiewicza organizuje Foroom. Będzie to  międzynarodowe spotkanie przedstawicieli instytucji, organizacji i pozainstytucjonalnych działaczy w sektorze kultury w Europie Środkowo-Wschodniej. Spotkanie umożliwi debatę na temat zjawisk i tendencji w obszarze kultury, które ujawniły się w okresie pandemii,  nowych rozwiązań oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej w nowych uwarunkowaniach. W trakcie forum odbędą się rozmowy, dyskusje, prezentacje, grupy robocze, wirtualne śniadania z ekspertami oraz wieczorne wydarzenia towarzyszące. Poniżej program w języku angielskim. Zapraszamy serdecznie do rejestrowania się i wzięcia udziału w wydarzeniach.

Contest-2

FOROOM-2