Forum Reshape w Lublinie

  • 01-02.04.2019
  • Centrum Kultury w Lublinie
Data rozpoczęcia: 2019-04-01
Data zakończenia: 2019-04-02
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
Udział: Bezpłatny
Kategoria: Dyskusja

W dniach 1 i 2 kwietnia br., w Lublinie odbywać się będzie Forum projektu Reshape. Forum zgromadzi około 150 twórców, aktywistów i badaczy z obszaru sztuki, z ponad 30 krajów, którzy dyskutować będą nad możliwymi zmianami praktyki działania we współczesnym obiegu kultury i sztuki. Debaty, warsztaty i prezentacje stanowić będą wprowadzenie do dwuletniego procesu, w którym przedstawiciele partnerów projektu Reshape i uczestnicy wybrani w otwartym naborze, wypracowywać będą wspólnie rekomendacje w pięciu kluczowych obszarach tematycznych: „Sztuka i obywatelstwo”, „Sprawiedliwe zarządzanie”, „Wartość sztuki w społeczeństwie”, „Solidarne finansowanie”, „Trans- i postnarodowe praktyki artystyczne”.

Projekt Reshape finansowany jest przy udziale środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa. Polskim partnerem projektu jest East European Performing Arts Platform, a spotkanie odbywać się będzie w Centrum Kultury w Lublinie.

Rejestracja
Forum Lublin będzie otwarte dla publiczności, a udział w nim będzie darmowy. Aby wziąć udział w forum, wystarczy zarejestrować się tutaj. Dodatkowe informacje na temat programu zostaną opublikowane wkrótce na stronie Reshape.

Źródło: https://lublin.eu