I Konkurs Recytatorski Poezji Romskiej im. Bronisławy Wajs „Papuszy” w Lublinie

  • 24.11.2021, 00:00-23:59
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Bronisława Wajs „Papusza”, fot. z archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie
źródło: https://culture.pl/pl/tworca/papusza-bronislawa-wajs

W dniu 24 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie odbędzie się wydarzenie edukacyjno-kulturalne pn. „I Konkurs Recytatorski Poezji Romskiej im. Bronisławy Wajs „Papuszy” w Lublinie realizowane dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Przedsięwzięcie będzie okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami społeczności romskiej i polskiej młodszego pokolenia, wzmacniania już istniejących więzi oraz poznania tradycji i obyczajów romskich.

W ramach zadania zorganizowana zostanie I edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Romskiej im. Bronisławy Wajs „Papuszy” w Lublinie – słynnej poetki romskiej piszącej w języku romskim, której wiersze były publikowane przez Juliana Tuwima oraz tłumaczone przez Jerzego Ficowskiego. Tegoroczna edycja Konkursu będzie skierowana do uczniów lubelskich szkół podstawowych. Będzie to pierwsza tego typu inicjatywa w Lublinie. Dodatkowo w ramach wydarzenia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami społeczności romskiej w Lublinie, którzy przygotują dla uczniów atrakcyjne prezentacje multimedialne dotyczące tradycji, obyczajów, codzienności Romów, ich edukacji, kultury, kuchni oraz inicjatyw o charakterze sportowym.

Celem zadania jest promowanie poezji romskiej wśród dzieci, rozwijanie ich zainteresowań wielokulturowością oraz kształtowanie kreatywnych postaw i rozbudzanie wrażliwości artystycznej i scenicznej, wzrost integracji społeczności romskiej z nieromską w Lublinie oraz zwiększenie edukacji obywatelskiej i kulturowej uczniów poprzez przedstawienie kultury romskiej w trakcie wydarzenia.