I MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUK WIZUALNYCH Batik 2019 WYOBRAŹNIA MALOWANA BATIKIEM

  • 31.05.2019, 00:00-00:00
  • Pracownie Kultury Tatary
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie zaprasza do udziału w I edycji konkursu malarskiego w technice batiku adresowanego do dzieci wieku od 10 lat oraz młodzieży, dorosłych i seniorów.
Cele konkursu:
• Promowanie batiku jako unikatowej techniki malarskiej wpisanej na listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego UNESCO.
• Propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.
• Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości plastycznej wśród dzieci, młodzieży oraz
dorosłych.
• Inspirowanie do twórczych działań w dziadzinie sztuk wizualnych.
• Konfrontacja dokonań twórczych uczestników konkursu na płaszczyźnie międzynarodowej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym poniżej pliku:
BATIK_2019_MIĘDZYNARODOWY_KONKURS_SZTUK_WIZUALNYCH