IV ПУНК – IV PUKN

  • 13-14.11.2020
[Flaga Ukrainy z wyszywanym wzorem.]

[Flaga Ukrainy z wyszywanym wzorem.]

W dniach 13-14 listopada odbędzie się IV Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa. W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID-19 oraz wprowadzeniem kolejnych obostrzeń odbędzie się ona wyłącznie online.

Transmisja będzie prowadzona na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku

13-14 листопада, відбудеться IV Підляська українська наукова конференція. У зв’язку з ситуацією, пов’язаною з пандемією COVID-19 та введенням подальших обмежень, буде вона проводитися лише в режимі онлайн.

Онлайн-трансляція буде вестися на сторінці Підляського наукового інституту у Фейсбуці

4PUNK_program-prohrama