IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej

  • 06-07.03.2014
  • Centrum Kultury w Lublinie
Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, 06-07.03.2014konkurs_poezji_pol_ukr

Pod patronatem:
– Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka
– Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka
– Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza

Współorganizatorzy:
– Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie – Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Towarzystwo Ukraińskie
– Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin – Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla osób mieszkających na stałe lub czasowo w Polsce, osoby uczące się, jak również dorośli. Celem konkursu jest propagowanie literatury ukraińskiej w Polsce, budowanie relacji kulturowych pomiędzy mieszkańcami Polski i Ukrainy, doskonalenie warsztatu artystycznego i konfrontacja dokonań twórczych.

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie czytelnie wypełnionej KARTY UCZESTNIKA do dnia 25 lutego 2014 r. Karty można dostarczyć drogą pocztową lub mailową.

Regulamin konkursu

Karta uczestnika

Kontakt
Dział Edukacji Kulturalnej
Anna Krawczyk
Centrum Kultury p.223
tel.: 81 466 6151
e-mail: edukacja@ck.lublin.pl