Jerzy Nowosielski w Lublinie

  • 13-17.03.2017

Jerzy Nowosielski w Lublinie

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, Miasto Lublin oraz Fundacja Chrońmy Dziedzictwo
serdecznie zapraszają na
kameralne seminarium pt. „Jerzy Nowosielski w Lublinie”
przygotowane w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia lokacji Lublina
na prawie magdeburskim i sezonu otwartych tygodni tematycznych „Przeżywaj historię”

13 marca (poniedziałek)

Część I – godz. 15.00–16.30

Miejsce: Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, ul. Wyszyńskiego 6

Wykład inaugurujący seminarium – Rektor ks. Bogdan Pańczak

Biografia Jerzego Nowosielskiego w zarysie – dr hab. Wacław Pyczek

Opowieść o pewnej kaplicy – ks. dr Stefan Batruch

Wspomnienie o Profesorze – Piotr Łucjan, Małgorzata Skałbania (artyści lubelscy, uczniowie w pracowni Jerzego Nowosielskiego)

Dyskusja otwarta.

Prowadzenie – Aleksandra Zińczuk
Część II – godz. 17.00–18.30
Miejsce: Galeria Autorska „Łucjan”, ul. Bernardyńska 12

Kameralne rozmowy o sztuce z poczęstunkiem. Prezentacja aktualnych prac: Piotr Łucjan, Małgorzata Skałbania (spotkanie otwarte).

Noty o rozmówcach:

ks. Bogdan Pańczak, wicerektor alumnów obrządku greckokatolickiego w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie.

dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL, urodzony w 1955 roku, autor książek „Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego” (Lublin 1999) i „Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków. Mickiewicz–Słowacki–Krasiński” (Lublin 2008) oraz licznych studiów poświęconych polskiej literaturze romantycznej i współczesnej, a także sztukom plastycznym (obecnie przygotowuje teksty o Jerzym Nowosielskim i Piotrze Potworowskim). Zajmuje się również w sposób praktyczny malarstwem i rysunkiem. Jest autorem ikon umieszczonych m.in. w kaplicy grekokatolików w Wyższym Seminarium Metropolitalnym w Lublinie.

ks. dr Stefan Batruch, proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Lublinie. Urodził się w Miastku na Pomorzu Środkowym. Ukończył Seminarium Lubelskie w 1989 r. W tym okresie angażował się aktywnie w pracę duszpasterską wśród młodzieży, był współorganizatorem greckokatolickiego ruchu młodzieżowego Sarepta, prowadził spotkania katechizacyjne ze studentami lubelskich uczelni, pełnił obowiązki dziekana alumnów greckokatolickich, organizował sesje naukowe i różne uroczystości okolicznościowe. Uczestniczy w pracach sekretariatu Kapituły Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego, która pierwszą statuetkę maku i bławatu, wyrastających z jednego korzenia, wręczyła Janowi Pawłowi II. Zainicjował spotkania na granicy polsko-ukraińskiej pod nazwą „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”. Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza.

Piotr Łucjan, ur. w 1960 r., malarz, artysta zmieszkały w podlubelskim Marysinie, uczeń Jerzego Nowosielskiego. Autor książek „Moja druga wiosna, czyli spóźnione studia filologiczne u profesora Brunona Schulza zilustrowane i uszeregowane alfabetycznie” (wyd. Episteme, Lublin 2014) oraz „Maski” (wyd. Fundacja Chrońmy Dziedzictwo, Lublin 2016).

Małgorzata Skałbania ur. w 1965, w Tychach, malarka, graficzka, poetka. Absolwentka ASP w Krakowie, dyplom u prof. Jerzego Nowosielskiego, staż w Chrześcijańskiej Akademii Sztuk Pięknych, w Kampen, w Niderlandach. Autorka kilku tomików poetyckich, sztuk teatralnych. Publikowała swoje wiersze w magazynach literackich w Polsce, Włoszech, Nigerii, Indiach, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Pracuje w Lublinie jako tapicerka.

Program tygodniowego zwiedzania neogotyckiej kaplicy i Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej w ramach tygonia tematycznego „Jerzy Nowosielski w Lublinie” 

Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, ul. Wyszyńskiego 6

Rezerwacje: dorotajurkowskaart@wp.pl, 600 447 446

  • codziennie 13.03-17.03.2017, w godz. 14.00–15.00 – Zwiedzanie Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie (oprowadza kustosz Dorota Jurkowska)
  • codziennie 13.03-17.03.2017, w godz. 15.00–16.00 – Zwiedzanie Neogotyckiej kaplicy, w której znajduje się ikonostas wykonany przez J. Nowosielskiego  (oprowadza ks. Rektor Bogdan Pańczak)