Kompleksy i frustracje

  • 31.01-23.02.2014
  • Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5 Lublin

Wystawa przekornie opisuje stan sztuki i kondycję współczesnego malarstwa. Wbrew prognozom wieszczącym jego zmierzch jest to medium szalenie żywotne, aktywne znaczeniowo, podejmujące wciąż dialog ze swoją historią, rozbrajające stereotypy. Uznani artyści: Sławomir Toman, Jakub Ciężki, Tomasz Bielak, Piotr Korol, Arek Karapuda, Maciek Duchowski, Igor Przybylski, Ewa Juszkiewicz, Katarzyna Szeszycka, Zbigniew Rogalski i Marcin Zawicki wskazują rozmaite drogi poszukiwań w obrębie tego medium. Kładą akcenty na transgresyjny dialog z tradycją malarstwa (Juszkiewicz, Zawicki), oddalenie w świecie rzeczy (Toman, Ciężki), tęsknotę i resentyment (Karapuda, Bielak, Przybylski), wyzwalanie się z ograniczeń formy (Korol, Rogalski), dryfowanie w świecie obrazów i tekstów (Duchowski, Szeszycka). Artysta jawi się przy tym jako jednostka, przypatrująca się światu z dystansu, w skupieniu łowiąca i filtrująca jego „kompleksy i frustracje”, nasycając je ponadczasową głębią.

kuratorka: Marta Ryczkowska

wystawa_kompromis