Konferencja Białoruś- historia, kultura, tradycja, ludzie

  • 27-28.03.2021
[Plakat. Napisy informujące o wydarzeniu. W tle budynek.]

[Plakat. Napisy informujące o wydarzeniu. W tle budynek.]

Zapraszamy na dwudniową OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: „Białoruś- historia, kultura, tradycja, ludzie „.
Odbędzie się ona w dniach 27-28.03.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym.
💻📱

Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji dołącz do grupy

Komitet naukowy:
dr hab. Andriej Moskwin
dr hab. Tadeusz Chrzan
dr Barbara Gąsior
dr Renata Chrzan
mgr Tomasz Juraszek
mgr Klim Klimov
Komitet naukowy nie pobiera honorarium.
Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.
Analizę jak najbardziej dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.
Wartością dodaną do wcześniejszych jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.
Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
✔️ Medycznych.
✔️ Psychologicznych.
✔️ Prawnych
✔️ Energetycznych i klimatycznych.
✔️ Ekonomicznych.
✔️ Społecznych.
✔️ Urbanistycznych.
✔️ Historycznych.
✔️ Środowiskowych.
✔️ Międzynarodowych.
✔️ Przestępczości.
✔️ Transportowych.
✔️ Żywnościowych.
✔️ Mieszkaniowych.
✔️ Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
✔️ Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
✔️ Dostępu do edukacji.
✔️ Innych.
✅ Abstrakty należy przesyłać do 28 lutego poprzez formularz.
✅ Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
👉 Prosimy wysyłać w dwóch plikach .DOC oraz .PDF
👉 Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
👉 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
👉 Prosimy o załączenie bibliografii.
👉 Prosimy o przedstawienie metodyki.
Zapraszamy do publikacji referatów w monografii pokonferencyjnej w niewygórowanej cenie.
📍 Program konferencji zostanie przedstawiony do 15 marca 2021
📍 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji otrzymują zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 27 lutego 2021
📍 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
📍 Faktury wystawiamy wszystkim wpłacającym opłatę konferencyjną i opłatę za publikację pokonferencyjną.
📍 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni od zakończenia konferencji.
📍 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.
• UDZIAŁ JAKO SŁUCHACZ: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT NIE OTRZYMUJĄCY DYPLOMU UCZESTNICTWA: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT OTRZYMUJĄCY DYPLOM UCZESTNICTWA: Opłata konferencyjna wynosi 40 zł i obejmuje organizację konferencji, druk certyfikatów i ich wysyłkę.
ZAPRASZAMY!
Zarządy 🌏 ZIEMIA CEDROWA 🌲 / Instytut Przyszłości / Młodzi dla Prawa / Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju / Gildia Młodych / Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta / Koło Polityki Bezpieczeństwa Państwa/KN Historii Państwa i Prawa/Centrum Badań Ekologicznych/Instytut Naukowo-Badawczy i Leczniczo-Edukacyjny