Konferencja: Sztuka Europy Wschodniej

  • 24-27.10.2014
  • Lublin, Galeria "Labirynt", ul. Popiełuszki 5

Konferencja_Labirynt

Celem konferencji „Sztuka Europy Wschodniej widziana z globalnych perspektyw: przeszłość i teraźniejszość” jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej roli sztuki naszej części Europy widzianej w perspektywie globalnej. Przedmiotem namysłu będą procesy historyczne, dokonujące się na przestrzeni kilku ostatnich stuleci, ale przede wszystkim zmiany zachodzące współcześnie, których skutki dostrzegalne są w zmieniających się kulturze i sztuce. Teoretycznym zapleczem konferencji będą szeroko pojęte studia nad rozmaitymi formami kolonializmu i kolonialności, których kolejne etapy to kultura kolonializmu klasycznego, od architektury kontrreformacji, przez import metropolitalnych instytucji w postaci akademii artystycznych, aż po sztukę awangardy obecną na wszystkich niemal kontynentach. Innym istotnym problemem poruszonym na konferencji będzie neo-kolonializm, czyli z próba narzucenia hegemonii kulturalnej przez supermocarstwa w czasie zimnej wojny. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy specjalistów zajmujących się sztuką i kulturą Europy Środkowo-Wschodniej z ważnych ośrodków badawczych na świecie. Konferencja będzie więc okazją do wglądu w zasadnicze kwestie kulturowe Europy Środkowej i Wschodniej.

Diagnoza tych przemian przyczyni się do lepszego zrozumienia naszej tożsamości w skali europejskiej i globalnej, ale także pomoże zintensyfikować dalsze badania i współpracę w obszarze kultury, nauki i edukacji.

Więcej o konferencji: www.konferencja.labirynt.com

PROGRAM KONFERENCJI