Konferencja Ukraina- historia, kultura, tradycja, ludzie

  • 10-11.04.2021
[Plakat Napisy informujące o wydarzeniu. W tle niebiesko-żółta flaga Ukrainy.]

[Plakat Napisy informujące o wydarzeniu. W tle niebiesko-żółta flaga Ukrainy.]

Zapraszamy na dwudniową
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: „Ukraina- historia, kultura, tradycja, ludzie „.
Odbędzie się ona w dniach
10-11.04.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym.
💻📱
Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji dołącz do grupy
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Sergii Iaromenko
dr hab. Andriej Moskwin
dr hab. Tadeusz Chrzan
dr Barbara Gąsior
dr Renata Chrzan
mgr Tomasz Juraszek
mgr Klim Klimov
Komitet naukowy nie pobiera wynagrodzenia.
Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.
Analizę jak najbardziej dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.
Wartością dodaną do wcześniejszych  jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.
Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
✔️ Medycznych.
✔️ Psychologicznych.
✔️ Prawnych i politycznych.
✔️ Energetycznych i klimatycznych.
✔️ Ekonomicznych.
✔️ Społecznych.
✔️ Urbanistycznych.
✔️ Historycznych.
✔️ Środowiskowych.
✔️ Międzynarodowych.
✔️ Przestępczości.
✔️ Transportowych.
✔️ Żywnościowych.
✔️ Mieszkaniowych.
✔️ Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
✔️ Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
✔️ Dostępu do edukacji.
✔️ Innych.
✅ Abstrakty należy przesyłać do 28 lutego poprzez formularz.
✅ Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
👉 Prosimy wysyłać w dwóch plikach .DOC oraz .PDF
👉 Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
👉 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
👉 Prosimy o załączenie bibliografii.
👉 Prosimy o przedstawienie metodyki.
Zapraszamy do publikacji referatu w monografii pokonferencyjnej w cenie niewygórowanej.
📍 Program konferencji zostanie przedstawiony do 15 marca 2021
📍 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 27 lutego 2021.
📍 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
📍 Faktury wystawiamy wszystkim wnoszącym opłatę konferencyjną i opłatę za publikację referatu.
📍 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni od zakończenia konferencji.
📍 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.
• UDZIAŁ JAKO SŁUCHACZ: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT NIE OTRZYMUJĄCY DYPLOMU UCZESTNICTWA: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT OTRZYMUJĄCY DYPLOM UCZESTNICTWA: Opłata konferencyjna wynosi 40 zł i obejmuje organizację konferencji, druk certyfikatów i wysyłkę.
ZAPRASZAMY!
Zarządy 🌏 ZIEMIA CEDROWA 🌲 / Instytut Przyszłości / Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju / Gildia Młodych / Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta / Koło Polityki Bezpieczeństwa Państwa/KN Historii Państwa i Prawa/Centrum Badań Ekologicznych/Instytut Naukowo-Badawczy i Leczniczo-Edukacyjny