Kongres Współpracy Transgranicznej

  • 06-09.10.2020
[Plakat. Widownia słuchająca panelistów siedzących na scenie.]

[Plakat. Widownia słuchająca panelistów siedzących na scenie.]

OFICJALNA STRONA KONGRESU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
przejdź do strony

Już od dziesięciu lat, każdej jesieni, Lublin staje się na kilka dni miejscem spotkania osób zaangażowanych we współpracę transgraniczną z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.

W tym roku Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 (znany poprzednio jako Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej), poświęcony będzie wyzwaniom, jakie przed lokalnymi wspólnotami w całej Europie postawiła pandemia COVID-19. Tematem przewodnim Kongresu organizowanego w dniach 6-9 października 2020 r. jest Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością. Ze względu na obecną sytuację wydarzenie w całości odbędzie się w przestrzeni wirtualnej, z wykorzystaniem nowoczesnej platformy i symultanicznego tłumaczenia na trzy języki: polski, angielski i rosyjski.

Cztery dni Kongresu wypełnione będą panelami i warsztatami z udziałem wybitnych europejskich ekspertów, takich jak Charles Landry (Wielka Brytania), Prof. Aleksander Sogomonov (Rosja), Rasmus Wiinstedt Tscherning (Dania), Marharyta Zhenchuk (Ukraina), Krzysztof Czyżewski i Edwin Bendyk (Polska) skupionymi wokół czterech obszarów tematycznych. Debata otwierająca z udziałem włodarzy miast z różnych części Europy, dotyczyć będzie priorytetów samorządu w nowej (post)pandemicznej rzeczywistości. W kolejnych dniach zwrócimy uwagę na funkcjonowanie kultury i turystyki kulturowej w nowych warunkach oraz jak budować markę turystyczną miasta. Następnie będziemy dyskutować na temat możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego, granic tradycyjnie rozumianego wzrostu oraz strukturalnych zmian na rynku pracy. Przyjrzymy się nowej „fali” innowacyjności, firmom i sektorom, które najlepiej poradziły sobie w obecnych warunkach. Podejmiemy również dyskusję na temat samoorganizacji społecznej w czasach pandemii, z uwzględnieniem sytuacji społeczności migranckich.

Jak co roku, Kongresowi towarzyszyć będzie Forum Partnerów, mające na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymianę doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów. Spotkanie on-line Radnych miejskich poświęcone będzie funkcjonowaniu samorządu w czasie pandemii oraz perspektywie współpracy z miastami partnerskimi w przyszłości. Podczas Giełdy Grantodawców zaprezentowane zostaną możliwości pozyskania środków finansowych z wybranych programów grantowych. W ramach Konkursu dobrych praktyk przedstawione zostaną najlepsze rozwiązania w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej i współpracy transgranicznej w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego w obliczu pandemii koronawirusa. Kongresowi towarzyszyć będą również wydarzenia kulturalne transmitowane w formie live streamingu.
Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar” oraz został objęty honorowym patronatem Komisji Europejskiej, a do wielu dotychczasowych Partnerów w tym roku dołączyli: Związek Miast Ukrainy, Białoruska Organizacja „Miasta Partnerskie” i Instytut Adama Mickiewicza.

Wszystkie wydarzenia w ramach Kongresu będą dostępne bezpłatnie, po zarejestrowaniu się na platformie on-line. Wydarzenia kulturalne będą dostępne w formie streamingu na stronach organizatorów i partnerów Kongresu.

Biuro organizacyjne Kongresu:
Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
+48 81 466 66 31 lub 32
e-mail: kongres@lublin.eu
www.kongres.lublin.eu
Facebook