„Planeta Lublin – Lwów – Brześć” we Lwowie

  • 24.08.2013, 00:00-23:59

Banner do internetu

Koncert finałowy projektu „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa − współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów” z udziałem amatorskich zespołów i wykonawców reprezentujących poszczególne instytucje kulturalne Brześcia, Lublina, Lwowa występy, koncerty, nagrodzenie laureatów Projektu.

Więcej o wydarzeniu: T U T A J