Spotkanie „Działaj przez media – medialab i edukacja medialna”

  • 25.09.2014
  • Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", ul. Krańcowa 106 Lublin

Podczas spotkania przyjrzymy się możliwościom wdrażania działań medialabowych i edukacji medialnej do programów instytucji kultury, a także wybranym aplikacjom, które mogą przydać się w pracy kulturalnej.

Prowadzenie: Piotr Celiński – Medioznawca i edukator medialny, badacz mediów cyfrowych i sieci, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Autor i redaktor książek: „Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu”, Wrocław 2010; „Kulturowe kody technologii cyfrowych”, Lublin 2011; „Mindware. Technologie dialogu”, Lublin 2012; „Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych”, Lublin 2013. Kurator, animator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Spotkanie skierowane jest do osób związanych z instytucjami kultury, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi.
Wstęp wolny.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Nowe media=nowa partycypacja” realizowanego przez Fundację „Instytut Kultury Cyfrowej” przy współpracy z DDK „Bronowice” i WSPA w Lublinie.

Projekt jest finansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

26383daaaaagai