Spotkanie literackie z Iryną Wikyrczak (wydarzenie online)

  • 22.11.2020
[Plakat. Nazwa wydarzenia na kolorowej planszy.]

[Plakat. Nazwa wydarzenia na kolorowej planszy.]

Iryna Wikyrczak – ukraińska poetka i menedżerka kultury. Pracowała jako dyrektorka wykonawcza festiwali “Meridian Czernowitz” i “Intermezzo” oraz zastępczyni dyrektora w departamencie rozwoju Urzędu Lwowa. Organizowała wycieczki literackie do Polski “Cultour.Ua”. Koordynowała wydarzenia, promujące kulturę ukraińską za granicą, a mianowicie: w Amsterdamie, Krakowie, Berlinie, Bremie oraz Warszawie. Została pierwszą szefową Biura Programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa w Ukrainie. Jest stypendystką programów Gaude Polonia (2014), Kulturkontakt Austria (2016), Lane Kirkland Scholarship program (2017-2018).
Autorka zbioru poezji „Rozmowa z aniołem”. Jej poezja przetłumaczona była na język angielski, hiszpański, niemiecki i polski. Iryna przełożyła na język ukraiński powieść Pauly McLain “Paryska żona”.
Od 2019 r. jest asystentką Olgi Tokarczuk. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
Aleksandra Zińczuk – poetka, eseistka, redaktorka naczelna czasopisma Kultura Enter, wydawczyni, aktywistka społeczna.