TWARZE UKRAINY. Finisaż wystawy

  • 18.05.2022, 18:00-23:59
  • Między Słowami

Szczególną wystawę gościmy od miesiąca w Między Słowami pt. „Twarze Ukrainy”. To dobry czas na podsumowanie. Podczas finisażu artysta Piotr Łucjan opowie o procesie twórczym. Jak portretował ukraińskich twórców, a potem uchodźców. Spotkanie poprowadzi Andrzej Blusiewicz.
Piotr Łucjan – studia i dyplom ukończył w 1986 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u prof. Jerzego Nowosielskiego. Był dwukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki (1987, 1990)[2]. Jest autorem książek: Moja druga wiosna, czyli spóźnione studia filologiczne u profesora Brunona Schulza zilustrowane i uszeregowane alfabetycznie (wyd. Episteme, Lublin 2014) oraz Maski (wyd. Fundacja Chrońmy Dziedzictwo, Lublin 2016). Mieszka i tworzy w podlubelskim Marysinie.
O twórczości malarza napisał jego nauczyciel i wykładowca, wybitny artysta Jerzy Nowosielski, u którego w pracowni malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kończył dyplom: „Malarstwo Piotra Łucjana jest od początku, tzn. od czasów kiedy go poznałem takie samo. Jest to malarstwo człowieka, który wydobywa ze swojego wnętrza, czyli ze świata swoich marzeń, ze świata swojej wyobraźni, gotowe już właściwie obrazy, a warsztat malarski nabyty w czasie studiów, czy dalszej już pracy artystycznej, samodzielnej to tylko jakby pomoc „techniczna”, może i bardzo ważna, ale nie konieczna, nie przesądzająca o tym co on naprawdę chce i może malować. Żeby w naszych czasach móc naprawdę malować, trzeba mieć do tego istotny „powód”, wewnętrznego artystę i wewnętrzny przymus, tak jak to ma Piotr Łucjan”.
Spotkanie poprowadzi Andrzej Blusiewicz (ur. w 1952) w Warszawie, wychowany w Przemyślu, absolwent AGH Kraków. Z wykształcenie – inżynier automatyk, miłośnik sztuki, literatury, kultury. Podróżnik i ogrodnik. Od 1978 roku mieszkaniec Lublina. Członek Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza w Lublinie, wolontariusz i mecenas m.in. akcji społecznych pomocy Ukrainie.