„TWÓRCZOŚĆ ŁESI UKRAINKI: KODY NARODOWO-KULTUROWE I TRADYCJA EUROPEJSKA”

  • 24-25.02.2021

[Informacja zawierająca szczegóły wydarzenia.]

[Informacja zawierająca szczegóły wydarzenia.]

Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Katedra Ukraińskiej Literatury Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Łesi Ukrainki w Łucku
serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową
poświęconą 150-leciu urodzin Łesi Ukrainki
„TWÓRCZOŚĆ ŁESI UKRAINKI: KODY NARODOWO-KULTUROWE I TRADYCJA EUROPEJSKA”,
która odbędzie się
24-25 lutego 2021 roku.

Szczegóły wydarzenia