VII Międzynarodowy Plener Artystyczny w Lublinie

  • 26.05-04.06.2019

W dniach 26 maja – 4 czerwca 2019 r. Miasto Lublin będzie gościć uczniów oraz wykładowców Sumskiej Dziecięcej Szkoły Artystycznej im. M. Łysenki, którzy będą uczestniczyć w VII Międzynarodowym Plenerze Artystycznym w Lublinie. Uczestniczący w wydarzeniu wykładowcy Dziecięcej Szkoły Artystycznej w Sumach przeprowadzą cykl warsztatów artystycznych dla mieszkańców Lublina oraz wezmą udział w warsztatach z batiku.

Uczestnicy Pleneru będą brać udział w programie zaplanowanym przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin w uzgodnieniu z Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” oraz uczestniczyć w Festiwalu – Noc Kultury w Lublinie. Przygotowany dla uczestników Pleneru program kulturalny ma na celu jak najpełniej zaprezentować sposób funkcjonowania lubelskiego sektora kultury, zapoznania z lokalną ofertą turystyczno-kulturalną, ofertą edukacyjną w dziedzinie sztuk plastycznych, dziedzictwem kulturowym, a także pokazać ważne miejsca pamięci.

Dodatkowo 31 maja o godzinie 17:00 w Galerii w Pasażu w Pracowniach Kultury „Tatary” odbędzie się wernisaż wystawy prac graficznych będących efektem dotychczasowej współpracy. Zostanie zaprezentowany zbiór prac uczniów i nauczycieli sumskiej szkoły, prezentujący zabytki oraz niezwykłe krajobrazy Lublina, powstałych podczas ubiegłorocznych Międzynarodowych Plenerów Artystycznych w Lublinie, organizowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Zbiór ten jest wielowątkową opowieścią o Lublinie.

Prezentowana wystawa składa się z najlepszych prac sumskiej „Lubliniany”
i jest podsumowaniem kilkuletniej, owocnej współpracy artystycznej między instytucjami kultury naszych miast. Ważną rolę odgrywa tu Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, zawsze otwarty na wspólne inicjatywy kulturalne i artystyczne ze wschodnimi partnerami, prezentujący wystawę w swoich gościnnych progach.

Początki partnerstwa Lublina i Sum sięgają roku 2013, kiedy podpisano umowę
o współpracy między miastami. Obejmuje ona wiele obszarów, z czego kultura i sztuka jest jednym z najważniejszych.

W latach 2013-2014 Sumska Dziecięca Szkoła Artystyczna im. M. Łysenki zawarła umowy o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zespołem Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Dzięki nim oraz aktywnemu wsparciu Miasta Lublin, około 100 uczniów i wykładowców z ukraińskiej szkoły wzięło udział w Międzynarodowych Plenerach Artystycznych w Lublinie oraz wymianie artystycznej. Przyjęta forma współpracy przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych wykładowców oraz rozwoju potencjału twórczego uczniów, umacnia partnerstwo między miastami i stwarza perspektywę dalszej edukacji absolwentów Sumskiej Dziecięcej Szkoły Artystycznej w Lublinie oraz w całej Polsce.

Efektem corocznych plenerów i wymian artystycznych jest zbiór prac uczniów
i nauczycieli sumskiej szkoły prezentujących zabytki oraz niezwykłe krajobrazy Lublina, będących swoistą opowieścią o Lublinie.

Podsumowanie twórczej współpracy środowisk artystycznych Lublina i Sum przypada w szczególnym okresie – Roku Unii Lubelskiej, co skłania nas do nowych przemyśleń oraz wdrażania idei porozumienia ponad narodami, kulturami i religiami.