Wideo w sztukach wizualnych – konferencja naukowa

  • 21-22.02.2014
  • Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5 Lublin

Technika wideo nieprzerwanie od lat 60. XX wieku jest medium coraz powszechniej stosowanym przez artystów sztuk wizualnych i stanowi niegasnące źródło inspiracji dla twórców każdej kolejnej dekady. Artyści testują możliwości przekazu związane z użyciem kamery, manipulują obrazem i dźwiękiem, każdorazowo wykorzystując projekcje w indywidualny sposób. Różnice w posługiwaniu się tym medium zaczynają się na poziomie wyboru sprzętu, poprzez metodę filmowania i montaż, po wybór miejsca i sposobu prezentacji pracy. Możliwości, jakie daje wykorzystanie w sztuce współczesnej techniki wideo, wciąż się poszerzają.

24792gdaiaeaib

Celem konferencji jest próba ujęcia różnorodności zastosowań wideo w sztuce oraz poddanie refleksji potencjału artystycznego tego medium. Podczas konferencji zostaną poruszone takie zagadnienia jak: techniki wideo; film, telewizja, wideo, found footage, projekcje w przestrzeni publicznej, telefon komórkowy jako narzędzie artysty, long durational films/never ending films, wideo performance.

Konferencja jest otwarta dla publiczności.

Program:

PIĄTEK, 21.02.2014

10.00 – 13.30
Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)
Video art – od autonomii do rozproszonej wszechobecności

Gabriela Pienias (Uniwersytet Śląski w Cieszynie)
Projekcje wideo w przestrzeni publicznej według Krzysztofa Wodiczko oraz problem dyslokacji i delokalizacji

Violetta Sajkiewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Wideo jako tworzywo malarstwa Dominika Lejmana

Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki)
Infermental – międzynarodowy magazyn artystyczny na kasetach wideo (1980-1991)

Dagmara Rode (Uniwersytet Łódzki)
Uwagi o materiale znalezionym w sztuce wideo

13.30 – 14.30 – przerwa

14.30 – 18.00

Anna Bakiera (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Cezary Hunkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Znaczenie wideo w środowisku twórców graffiti. Fenomen filmu – “Territtorial Pissing” NUGa

Marek Wołyński (Galeria Unit24)
Między white cubem a black boxem. Komunikacja i komfort odbioru a współczesne sposoby aranżacji obrazów projektowanych

Marcin Pastwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Czas przeszły ciągły – ruchome obrazy Tacity Dean

Marta Miś-Michalska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
Czy półkobiety istnieją? Fałszywy dokument jako strategia autorska w filmach Jacka Malinowskiego

Bogumiła Śniegocka (Uniwersytet Jagielloński)
Filmy Wilhelma Sasnala w kontekście filozofii Gilles’a Deleuze’a

SOBOTA, 22.02.2014

10.00 – 13.30

Mariusz Wirski (Uniwersytet Gdański)
Wideo jako medium w kinie autobiograficznym

Natalia Biesiada (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maski i lustra. Autoportrety artystów współczesnych w realizacjach wideo

Eliza Cieszkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Performance w oku kamery. O twórczej roli montażu

Jakub Kłeczek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Uwikłania kamery przemysłowej w performance

Katarzyna Słoboda (Muzeum Sztuki w Łodzi)
Improwizacja zapośredniczona

13.30 – 14.30 – przerwa

14.30 – 17.00

Piotr Sikora (Małopolski Ogród Sztuki)
Kocham Cię Canonie 5De!

Marietta Kuźniewska (Poznań)
Sztuka wideo w twórczości współczesnych artystów kubańskich

Magdalena Długosz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Medytatywność wideo

Wstęp wolny