Wolontariusze z Ukrainy podejmą współpracę z miastem

  • 11.07-28.09.2018
  • Różne lokalizacje

Miasto Lublin po raz pierwszy przyjmie młodych wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego Erasmus+ dzięki prestiżowej wygranej grantu na projekt „INTERCULTURE: International volunteering for city culture”. Dwie grupy młodych Ukraińców odwiedzą Lublin latem tego roku, aby wesprzeć swoją pracą organizację dużych imprez miejskich. Wezmą też udział w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami, zwłaszcza kulturalnymi.

Pierwsza grupa 24 młodych osób (po 12 ze wschodniej i z zachodniej Ukrainy) przyjedzie do Lublina na 34 dni w terminie od 18 lipca do 20 sierpnia i będzie współpracować przy obsłudze Carnavalu Sztukmistrzów oraz Jarmarku Jagiellońskiego. Druga grupa 24 młodych osób (także z obu części Ukrainy) przyjedzie do Lublina na 17 dni w terminie od 12 września do 28 września i będzie współpracować przy obsłudze Lubelskiego Festiwalu Legend oraz Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Celem projektu jest pozyskanie wsparcia na realizację dużych corocznych imprez odbywających się w Lublinie (szczególnie przez osoby posługujące się językami naszych wschodnich sąsiadów), wyposażenie młodych ludzi z Ukrainy w wiedzę i doświadczenie związane z organizacją dużych imprez miejskich, a także zachęcenie ich do aktywności oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia i otwarcia na inne kultury i różnorodność.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie przyjazdu wolontariuszy, Gmina Lublin uzyskała w styczniu 2018 roku akredytację oraz status organizacji goszczącej, koordynującej i wysyłającej Wolontariatu Europejskiego. Akredytacja jest ważna do 31.12.2020

Zródło: https://lublin.eu/