Wystawa „Białoruś 2020. Trauma i śmiech”

  • 01.12.2020-01.02.2021

[Wystawa "Białoruś 2020. Trauma i śmiech" - plakat z pięcioma wybranymi pracami, m.in. zdjęcie czerwonego buta, tzw. szpilki.]

[Wystawa „Białoruś 2020. Trauma i śmiech” – plakat z pięcioma wybranymi pracami, m.in. zdjęcie czerwonego buta, tzw. szpilki.]

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” informuje o rozpoczęciu nowego projektu w ramach działalności instytucji – „Galerii Rozdroży”.

Rozdroża powołują nową przestrzeń wystawienniczą, która funkcjonować będzie w budynku Ośrodka oraz w rzeczywistości wirtualnej.

Przyjrzymy się zjawiskom związanym z przemianami kulturowymi, społecznymi i politycznymi na świecie. Inspiruje nas symboliczne spotkanie „na rozdrożach”, miejscu skrzyżowania ścieżek, dróg i traktów, które odnosimy do współczesnych przemian kulturowych i aspektów społecznego funkcjonowania.

Sformułowana w ten sposób definicja „rozdroży” będzie podstawą myślenia o kulturze w kategorii dialogu, przenikania oraz badania wzajemnych relacji a nawet konfrontacji, którą obserwujemy w wielu współczesnych działaniach.

Pierwszą wystawą pod tytułem „Białoruś 2020. Trauma i śmiech.”, która rozpocznie się 1 grudnia 2020 r. i potrwa do 1 lutego 2021 r., postaramy się zwrócić uwagę na aktualne wydarzenia na Białorusi poprzez prezentację zdjęć, plakatów, charakterystycznych grafik i artystycznych manifestacji, które opisują zaistniałą sytuację.

Inicjatywa będzie hołdem zarówno zdeterminowanym obywatelom Białorusi, jak dziennikarzom, fotografom i artystom, którzy stworzyli i pokazali światu prawdziwą kronikę białoruskiej rewolucji 2020.

Wystawa „Białoruś 2020. Trauma i śmiech” będzie dostępna nie tylko w korytarzu Ośrodka, lecz także na stronie www.rozdroza.com oraz profilu Facebook

Komentarzem wystawę opatrzyli dr hab. Irina Lappo oraz dr Jakub Olchowski. Patronatem objęli Biełsat po polsku i Цэнтр Беларускай Салідарнасці/Centrum Białoruskiej Solidarności.