Pierwsze nabory projektów mobilności artystów i pracowników sektora kultury w ramach drugiej edycji programu i-Portunus otwarte!

[Plakat. Kobieta tańcząca w powietrzu.]

[Plakat. Kobieta tańcząca w powietrzu.]

9 grudnia 2020 zostały uruchomione dwa nabory projektów mobilności twórców i profesjonalistów sektora kultury w ramach drugiej edycji pilotażowego programu i-Portunus.

W ramach uruchomionych naborów o dofinansowanie projektów mobilności ubiegać mogą się artyści i pracownicy sektora kultury związani z dwoma obszarami:

Projekty mobilności można będzie zrealizować w okresie 2 czerwca – 30 listopada 2021 roku – w zależności od rozwoju pandemii COVID-19 i możliwości realizacji wyjazdów. Mobilności mogą trwać od 70 do 60 dni.

Maksymalne dofinansowanie na osobę wynosi 3000,00 €.

Termin złożenia wniosku upływa 28 lutego 2021.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się tutaj


Otwarcie kolejnych naborów zapowiadane jest na:

  • 15 stycznia 2021 – nabór mobilności w obszarze architektury
  • 15 lutego 2021 – nabory mobilności w obszarach muzyki i dziedzictwa kulturowego.

i-Portunus to pilotażowy program mobilności twórców i profesjonalistów sektora kultury realizowany w ramach programu Kreatywna Europa 2014–2020. Program powraca z opóźnieniem ze względu na pandemię COVID-19 – początkowo uruchomienie drugiej edycji pilotażu planowane było na wiosnę 2020 roku, stało się to jednak niemożliwe ze względu na rozwój pandemii i wprowadzony lockdown.

W ramach drugiej edycji pilotażu od końca 2020 roku mają zostać otwarte nabory projektów międzynarodowych mobilności artystów i profesjonalistów sektora kultury z i w ramach krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Program mobilności i-Portunus wdrażany jest przez dwa konsorcja:

  • Goethe-Institut, Institut Français oraz fundacja Izolyatsia – realizują program mobilności indywidualnych i grupowych (do 5 osób) dla twórców i pracowników sektora kultury
  • European Cultural Foundation wraz z partnerami wdrażać będzie program mobilności oparty na sieci instytucji goszczących.

Informacje o wszystkich rodzajach naborów udostępniane będą na stronie internetowej programu i-Portunus

Dane kontaktowe

WWW
www.i-portunus.eu