Polska i Ukraina: wspólne działania

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w ramach projektu „Międzynarodowy Dom Spotkań „Kultura Pojednania” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Polska i Ukraina: wspólne działania”.
Celem konkursu jest przybliżenie inicjatyw, które były zrealizowane w celu budowania i rozwoju dialogu polsko-ukraińskiego, pokonanie stereotypów oraz barier społecznych, kulturowych między społeczeństwem Polski i Ukrainy, a także aktywizacja mieszkańców i gości Lublina w tworzeniu mozaiki międzykulturowej.
Konkurs jest adresowany do organizacji rządowych, pozarządowych, instytucji kultury, oświaty, czasopism, wydawnictw oraz osób indywidualnych z Polski i Ukrainy zaangażowanych w rozwój i budowanie dialogu polsko-ukraińskiego.
Warunki udziału w konkursie:
1. Uczestnik Konkursu zgłasza materiał konkursowy samodzielnie.
2. Materiał konkursowy jest rozumiany jako zdjęcia (3 zdjęcia) oraz krótki opis przedsięwzięcia (10-12 zdań).
3. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:
– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px;
– dopuszczalny format: PNG lub JPG z maksymalną jakością;
– każde zgłoszone na konkurs zdjęcie musi mieć własną nazwę.
4. Ilość zgłoszeń dla każdego uczestnika jest nieograniczona.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny, a uczestnik nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do konkursu.
Termin przyjmowania zgłoszeń: od 04.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
Data prezentacji albumu, filmiku oraz wystawy: 24.08.2022 r.
Po upływie terminu zgłoszeń w ramach konkursu, tj. po 31 maja 2022 r. zdjęcia uczestników będą wykorzystane w celu:
– przygotowania filmiku o współpracy polsko-ukraińskiej;
– przygotowania albumu pt. “Polska i Ukraina: wspólne działania” (prezentacja albumu odbędzie się podczas wystawy 24 sierpnia 2022 roku);
– organizacji wystawy pt. “Polska i Ukraina: wspólne działania”.
Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia znajdują się w regulaminie konkursu.
Link do formularza zgłoszeniowego – https://forms.gle/7rb28CQhHAteufSs8
E-mail do przesłania plików/zdjęć – lublin.fkdp@gmail.com
Dodatkowe pytania lub uwagi prosimy zgłaszać na e-mail lublin.fkdp@gmail.com lub telefonicznie +48 882 699 893 (Oksana Basaraba, koordynator wydarzenia)
Wydarzenie dofinansowane w ramach projektu Międzynarodowe Domy Spotkań Narodowego Instytutu Wolności.

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
Telefon
+48 882 699 893
Email
lublin.fkdp@gmail.com
WWW
https://fkdp.eu/