Seminarium Centropy dla nauczycieli i edukatorów // ‚Centropa teacher training seminar’

[zdjęcie z seminarium]

[na zdjęciu osoby podpisujące listy obecności]

Centropa wraz z lokalnym partnerem Ośrodkiem “Brama Grodzka – Teatr NN”
zaprasza nauczycieli i edukatorów z Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy i Mołdawii na “Centropa teacher training seminar”

LUBLIN WEBINAR – 22 i 29 MAJA 2020
Szanowni Państwo!
Biorąc pod uwagę wciąż nieprzewidywalną sytuację w Polsce i ograniczenia w podróżach wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa, postanowiliśmy zaoferować Państwu dwuczęściowe seminarium internetowe (w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski) w dniach 22–29 maja dla nauczycieli z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy i Mołdawii.
Od 30 kwietnia będziemy wysyłać szczegółowe informacje za pośrednictwem newslettera i Facebooka do naszej sieci nauczycieli. Zainteresowanych prosimy o rejestrację na bezpłatne webinarium najpóźniej do 20 maja.
Prosimy o przesłanie tej informacji zainteresowanym współpracownikom, ponieważ mamy nadzieję, że zobaczymy jak najwięcej z was na naszym pierwszym webinarium TransHistory – podczas którego zaprezentujemy również zwycięzców tegorocznego konkursu dla młodzieży TransHistory.

Więcej inforamcji: przejdź tutaj 

Zapraszamy!
Centropa wraz z Ośrodkiem “Brama Grodzka – Teatr NN”

———————————————-

Given the still unpredictable situation in Poland and the travel restrictions due to the spread of the Coronavirus, we have decided to offer a two-part webinar (in English, with translation into Polish) from May 22 to May 29 for educators from Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Ukraine and Moldova.
Starting April 30, we are sending out detailed information by email newsletter and via facebook to our network(s) of educators. If you are interested, we ask you to register for this free webinar by May 20, the latest.
Please forward this information to interested colleagues, as we hope to see as many of you as possible in our first TransHistory webinar -where we will also present the winners of this year´s TransHistory youth competition.

More information: go here 

———————————————
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń zawodowych i rozwijanie międzynarodowych projektów związanych z edukacją o Holokauście w Europie Środkowej i Wschodniej.
Podczas seminarium zostaną zaprezentowane narzędzia edukacyjne Centropy, a ich zastosowanie w nauczaniu zostanie omówione podczas pracy w grupach warsztatowych. Podczas seminarium odbędą się wykłady cenionych historyków, warsztaty dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, cyfrowych mediów i żydowskiej historii oraz prezentacje scenariuszy lekcji. Ponadto zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu dla młodzieży Trans.History a laureaci uhonorowani nagrodami podczas uroczystej gali.
PYTANIA?
Skontaktuj się z Magdą Farnesi
farnesi@centropa.org
+420 775 213 774
LINKI
Informacje o działalności Centropy znajdziesz na stronie internetowej:
przejdź do strony
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Trans.History, odwiedź stronę:
przejdź do strony
Dołącz do nas na Facebooku:
przejdź tutaj
przejdź tutaj

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Centropa / Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie
Osoba
Magda Farnesi
Telefon
+420 775 213 774
Email
farnesi@centropa.org
WWW
www.centropa.org