Trwa nabór do 3 edycji programu Hello Entrepreneurship!

Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem migracyjnym (doświadczenie migracji rozumiemy jako długofalową migrację do Polski), prowadzisz działalność biznesowo-społeczną lub organizację pozarządową; masz pomysł na taką działalność i potrzebujesz wsparcia, by wdrożyć go w życie, zgłoś się do udziału w programie Hello Entrepreneurship. Może to właśnie Ty znajdziesz się w finałowej dziesiątce, zdobędziesz wsparcie finansowe i mentorskie!

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj: https://www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship.

Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego wraz z Citi Foundation zapraszają do udziału w III edycji programu Hello Entrepreneurship, będącego częścią programu Hello Europe, realizowanego przez Ashokę w Unii Europejskiej. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy.

Celem programu Hello Entrepreneurship jest wyłonienie i wsparcie dziesięciu inicjatyw prowadzonych przez osoby z doświadczeniem migracyjnym w obszarze przedsiębiorczości społecznej, które poprzez swoją działalność biznesowo-społeczną w Polsce przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych.

Finaliści_stki programu Hello Entrepreneurship otrzymają:

  • Kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb (np. opracujemy wspólnie model biznesu, pomożemy wypromować inicjatywę, ułatwimy kontakty z inwestorami oraz innymi firmami i organizacjami społecznymi.
  • Bezzwrotne wsparcie finansowe wypłacone w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD.
  • Możliwość prezentacji inicjatywy wśród inwestorów.
  • Wzmocnienie kompetencji liderskich.
  • Możliwość zaistnienia w europejskiej sieci (dla wybranych inicjatyw).

Udział w programie mogą wziąć następujące osoby fizyczne oraz podmioty:

  • Osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego mieszkający w Polsce, zgłaszający inicjatywę, prowadzący lub nieprowadzący działalności gospodarczej;
  • Osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby polskiego pochodzenia, a także osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego wspólnie zgłaszający inicjatywę prowadzący lub nieprowadzący działalności gospodarczej;
  • Organizacje pozarządowe zgłaszające inicjatywę przygotowaną przez osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego mieszkające w Polsce.
  • Grupy nieformalne osób z doświadczeniem migracyjnym oraz osób o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie Programu – www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship

Masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas: pmkolodziej@ashoka.org

@Citi @Citihandlowy #Pathways2Progress#CitiVolunteers

Dane kontaktowe

Email
pmkolodziej@ashoka.org
WWW
www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship