Ukraina dołączyła do programu Kreatywna Europa

Podczas szczytu UE-Ukraina, który odbył się 12 października w Kijowie, Unia Europejska i Ukraina potwierdziły swoje silne partnerstwo i zaangażowanie na rzecz wzmocnienia stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Unia Europejska przywiązuje najwyższą wagę do swoich relacji z Ukrainą. Razem zbudowaliśmy szczególne partnerstwo, oparte na wzajemnej solidarności i przyjaźni. Podzielamy zobowiązanie do wzmocnienia stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej Ukrainy z Unią Europejską. Będziemy nadal współpracować nad niewykorzystanymi możliwościami, jakie oferuje układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina”.

Wiceprzewodniczący Josep Borrell dodał: „UE jest najsilniejszym i najbardziej wiarygodnym partnerem strategicznym Ukrainy. Na dzisiejszym szczycie potwierdzamy również stałe poparcie polityczne UE dla jej suwerenności i integralności terytorialnej”.

Podczas szczytu podpisano trzy kluczowe umowy:

– umowę o transporcie lotniczym, otwierającą drogę dla „wspólnego obszaru lotniczego” między UE a Ukrainą, opartego na wspólnych wysokich standardach w ważnych obszarach, takich jak bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa oraz zarządzanie ruchem lotniczym.

– umowę o przystąpieniu Ukrainy do programu Horyzont Europa, unijnego programu badań i innowacji na lata 2021-2027, a także programu badawczo-szkoleniowego Euratom na lata 2021-2025. Ukraińscy naukowcy i innowatorzy mogą teraz uczestniczyć w tych programach, na takich samych warunkach jak podmioty z państw członkowskich UE. Ta współpraca w dziedzinie nauki, badań i innowacji dodatkowo wzmacnia sojusz między UE a Ukrainą w celu realizacji wspólnych priorytetów, takich jak zielona i cyfrowa transformacja.

umowę o przystąpieniu Ukrainy do programu Kreatywna Europa, unijnego programu wsparcia sektora kultury i kreatywnego na lata 2021-2027. Ukraińskie organizacje kulturalne i kreatywne mogą teraz uczestniczyć w europejskim programie na takich samych warunkach jak podmioty z państw członkowskich UE.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5203

Dane kontaktowe

WWW
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5203