XIV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 25 lat.

Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
 • rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:

 • wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
  lub
 • fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Warunki konkursu:

 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i niezgłaszanych do innych konkursów;
 • praca musi być wykonana przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
 • format pracy nie może być mniejszy niż A5;
 • fotografie prosimy przesłać w dwóch formach: wydrukowanej, pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: e.rejmak@ddkbronowice.pl (maksymalny rozmiar załącznika to 25MB) lub na płycie CD lub DVD, dołączonej do przesyłki tradycyjnej;
 • prosimy o dołączenie fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonanie pracy konkursowej;
 • prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym według wzoru na karcie zgłoszenia;
 • prosimy o dołączenie karty zgłoszenia do pracy konkursowej;
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Prace należy dostarczyć do organizatora do dnia 6 grudnia 2021 roku.
na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
tel. 81 744 16 38, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl

Uwaga! Prace nadsyłane pocztą muszą wpłynąć do 6 grudnia 2021 roku

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice“: www.ddkbronowice.pl do 31 grudnia 2021 roku.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu dostępnym poniżej oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Koordynatorka konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 444 00 16

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"
Osoba
Ewa Rejmak
Adres
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
Telefon
81 744 16 38
Email
sekretariat@ddkbronowice.pl
WWW
www.ddkbronowice.pl