XXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mój Świat „Futurystyczne Opowieści”

Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat.

Cele konkursu:

 • włączenie się w obchody stulecia urodzin Stanisława Lema – pisarza, futurologa i filozofa, który w swoich dziełach bardzo trafnie przewidział rozwój nowoczesnych technologii takich jak Internet, e-booki, audiobooki czy wirtualną rzeczywistość;
 • promowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, rozwijanie ich wyobraźni, pomysłowości, abstrakcyjnego myślenia oraz konfrontacja działań młodych twórców na płaszczyźnie międzynarodowej.

Realizacja zadania:

 • Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie plastycznej własnej wizji przyszłości naszej planety: futurystyczne domy, szkoły, biblioteki, galerie, pojazdy i wciąż rozwijające się technologie, które pomogłyby ludziom stworzyć życie na ziemi lepszym i bezpieczniejszym. Bohaterami waszych prac niech będą ludzie, roboty jak i istoty, które przybyły z innych galaktyk. Tworząc swoje historie można inspirować się zarówno przeszłością (mity, legendy), teraźniejszością lub czerpać z własnej nieograniczonej wyobraźni.

Warunki konkursu:

 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów;
 • technika pracy jest dowolna, z wykluczeniem fotografii;
 • format pracy konkursowej nie może przekraczać wymiarów 50 cm x 70 cm;
 • praca musi być wykonana przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
 • nauczyciel może przesłać dowolną ilość prac wykonanych pod jego kierunkiem;
 • przyjmowane są zgłoszenia indywidualne;
 • prace należy czytelnie opisać na odwrocie pismem drukowanym imieniem i nazwiskiem Uczestnika i spiąć z kartą zgłoszenia;
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Prace należy dostarczyć do organizatora do dnia 14 marca 2022 roku.
na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
tel. 81 744 16 38, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl

z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny.
Uwaga! Prace nadsyłane pocztą muszą wpłynąć do 14 marca 2022 roku

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice“: www.ddkbronowice.pl do 20 kwietnia 2022 roku.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu dostępnym poniżej oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Koordynatorka konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 444 00 16

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"
Osoba
Ewa Rejmak
Adres
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
Telefon
81 444 00 16
Email
sekretariat@ddkbronowice.pl
WWW
www.ddkbronowice.pl