II Konferencja Białoruś: historia, kultura, tradycja, ludzie

  • 05.09.2021, 10:00-16:00
• Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju • Gildia Młodych • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta • Koło Polityki Bezpieczeństwa Państwa • KN Historii Państwa i Prawa • Grupa Naukowo-Badawcza.
Zapraszamy na dwudniową OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: „Białoruś- historia, kultura, tradycja, ludzie „.
Odbędzie się ona w dniach 5 września 2021 w godzinach 10.00-16.00 w trybie zdalnym.
💻📱
Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji dołącz do grupy:
✅ https://www.facebook.com/groups/grupa.naukowo.badawcza
Komitet naukowy:
dr hab. Tadeusz Chrzan
dr Barbara Gąsior
dr Renata Chrzan
dr Jolanta Kur-Kononowicz
mgr Klim Klimov
mgr Andrzej Gąsior
Komitet naukowy nie pobiera honorarium.
Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.
Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
✔️ Medycznych.
✔️ Psychologicznych.
✔️ Prawnych
✔️ Energetycznych i klimatycznych.
✔️ Ekonomicznych.
✔️ Społecznych.
✔️ Urbanistycznych.
✔️ Historycznych.
✔️ Środowiskowych.
✔️ Międzynarodowych.
✔️ Przestępczości.
✔️ Transportowych.
✔️ Żywnościowych.
✔️ Mieszkaniowych.
✔️ Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
✔️ Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
✔️ Dostępu do edukacji.
✔️ Innych.
✅ Abstrakty należy przesyłać do 2 września 2021 r.
✅ Formularz rejestracyjny:
https://forms.gle/WENN8jwyaK6NCJpC6
✅ Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
👉 Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
👉 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
👉 Prosimy o załączenie bibliografii.
Zapraszamy do publikacji referatów w monografii pokonferencyjnej w niewygórowanej cenie.
📍 Program konferencji zostanie przedstawiony do 4 września 2021
📍 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji otrzymują zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 5 września 2021
📍 Faktury wystawiamy na życzenie uczestników.
📍 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni od zakończenia konferencji.
📍 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.
Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 40 zł i obejmuje organizację konferencji, druk certyfikatów i ich wysyłkę.
ZAPRASZAMY!
Zarządy: Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju / Gildia Młodych / Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta / Koło Polityki Bezpieczeństwa Państwa/KN Historii Państwa i Prawa/Centrum Badań Ekologicznych/Grupa Naukowo-Badawcza