Koncert Zespołu Pieśni Karpackiej WIDYMO w Cerkwi z Ropek

  • 01.08.2021, 18:00-20:00

Na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w dniu 1 sierpnia 2021 r. odbędzie się szóste ze spotkań muzycznych realizowanych na Szlaku Architektury Drewnianej. W klimatycznym wnętrzu cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy z Ropek o godzinie 18:00 rozbrzmi muzyka w wykonaniu Zespołu Pieśni Karpackiej WIDYMO.
Podczas koncertu artystki promujące dziedzictwo kulturowe pogranicza ukraińsko-polskiego, przeniosą słuchaczy w dawne części Karpat. W prezentowanym repertuarze będzie można usłyszeć pieśni w języku cerkiewnosłowiańskim, a także w regionalnych dialektach.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to jedno z najcenniejszych muzeów architektury drewnianej i kultury ludowej w Europie popularnie zwane skansenem. Na 38 ha powierzchni zgromadzono ponad 180 obiektów drewnianej architektury zlokalizowanych w sektorach: bojkowskim, łemkowskim, doliniarskim, Pogórza Wschodniego i Zachodniego, rynku galicyjskiego miasteczka i przemysłu naftowego w Galicji. Szczególną ozdobą muzeum są trzy świątynie wschodnie, m.in. łemkowska cerkiew z Ropek z 1801 r.
Zespół Pieśni Karpackiej WIDYMO – to muzyka ludzi z Gór Słonnych na głosy i historie o tym, co było i co się staje. Nazwa zespołu Widymo pochodzi od słowa „wiedamy” („wiemy”) bo jak zespół mówi o sobie: „wiemy, że sztuka rodzi się w spotkaniu”. Artystki śpiewają w dialektach: bojkowskim, łemkowskim, pogórzańskim i doliniańskim. W repertuarze znajdują się też pieśni paraliturgiczne.
Wydarzenie realizowane jest w ramach mikroprojektu pn. „Karpacki Szlak Architektury Drewnianej – wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego” numer PLBU.01.01.00-UA-0845/19-00 przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020.
Koncert będzie transmitowany na żywo.
Udział w koncercie na żywo będzie odbywał się z zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych.
Więcej informacji na stronie www.podkarpackie.travel oraz www.sad.podkarpackie.travel .
Osoba do kontaktu:
Łucja Miziołek
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
e-mail: l.miziolek@podkarpackie.travel
tel. 17 852 00 09
fot. Arch. Zespół Pieśni Karpackiej WIDYMO, www.sekowa.info