Konferencja Młodych Ukrainistów

  • 31.05.2021, 10:00-23:59

Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny Wschodniej, która odbędzie się w trybie online.
31 maja 2021 roku. Zapraszamy młodych językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców (studentów, doktorantów i wykładowców do 35 lat) do wzięcia udziału w konferencji, której tematem są aktualne problemy ukrainistyki oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
szczegóły tutaj