„Ogniem i mieczem” – pokaz filmu w Centrum Sztuki „Bunkermuz”

  • 29.07.2014, 00:00-23:59

29 lipca w „Bunkermuz” odbył się pokaz kultowego polskiego filmu Jerzego Hoffmana „Ogniem i mieczem”.
Studio filmowe: Zodiak
Reżyser: Jerzy Hoffman
Aktorzy: Izabella Scorupco, Michał Żebrowski, Aleksander Domogarow, Bohdan Stupka, Andrzej Seweryn, Rusłana Pysankaogniem_foto

Fabuła:
Wydarzenia rozgrywają się w latach wojny, w granicach jednego z największych wówczas imperiów w Europie – Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jest zupełnie oczywiste, że wydarzenia tego okresu były i nadal są postrzegane przez pryzmat pewnych interesów narodowych. A te – jak wiadomo – u każdej ze stron są inne. W momencie, gdy historyczne wydarzenia stają się podstawą dla dzieła artysty, nabierają one jednak zupełnie nowych barw, czasami zmieniając nasz odbiór nie do poznania. Właśnie tak się stało z powieścią Henryka Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem”.

Romantyczna miłość Heleny Kurcewiczówny z rodu Rurykowiczów i polskiego szlachcica Jana Skrzetuskiego jako podstawa fabuły jawi się na tle wydarzeń wojny narodowo-wyzwoleńczej narodu ukraińskiego lub (z innego punktu widzenia) „chłopskiego buntu” i „rozbójniczych pochodów” Kozaków przeciwko polskiej szlachcie.